Kontakt

Laserterapi til personligt brug

Siden tidens begyndelse har alle levende væsener på jorden været fysisk beskadiget på et eller andet tidspunkt ved et uheld eller har været skadet af eksterne faktorer. Vi forårsager ofte skade på os selv, mens vi udfører vores daglige aktiviteter, eller når vi er fysisk aktive under træning og deltagelse i idræt. Det er uundgåeligt, at vi alle vil lide smerte, skader og traumer i vores liv, og vi må udholde den resulterende betændelse i vores sår, da vores naturlige helingsprocesser indledes af vores krop, da den bestræber sig på at reparere skaden. Når vi bliver ældre, tager disse ‘naturlige helingsprocesser’ længere tid og bliver ineffektive, men der er gode nyheder i horisonten for alle dem, der har travlt med at få deres liv tilbage på sporet uden at skulle ty til kirurgi eller medicin, en naturlig vej!

Laserlys produceret af Energy Lasers fremskynder kroppens naturlige helingsproces ved at stimulere de celler, der omgiver skaden. Denne ‘lysstimulering’ af det skadede område tilskynder lokale blodlegemer til at frigive deres oxygen, til at bevæge sig meget hurtigere og i større mængder. Oxygenet omdannes derefter til energi, som efterfølgende bruges af din krop til at starte en reparation på kortere tid. Det er virkelig ret simpelt! Det betyder, at det som normalt tager uger eller måneder at hele naturligt, vil ved hjælp af laserterapi hele meget hurtigere.

Til personlig brug kan du nu også drage fordel af brugen af ​​laserlysterapi, og forkæle dig selv ved at bruge PERSONAL-LASER™ L200 eller L400, som vist nedenfor.

Produkter til personligt brug

Personal-Laser L200 Homecare

PERSONAL-LASER L200

Håndholdt PBM laser på 200 mW – 660 nm (synlig/rød) i laserklasse 3B.

Læs mere

Personal-Laser L400 Homecare

PERSONAL-LASER L400

Håndholdt PBM laser på 400 mW – 808 nm (usynlig/IR) i laserklasse 3B.

Læs mere

LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) er navnet på en stærkt koncentreret stråle af lys som er forstærket af stimuleret emission. Laserlys har unikke fysiske egenskaber som andre typer af lys ikke har (kohærens og monokromatisitet). Dette gør laserlyset meget effektivt i forhold til andre former for lys inden for smertereduktion og heling. Laserbehandling, også kaldet Low Level Laser Therapy (LLLT) eller det mere teknisk korrekte Photobiomodulation (PBM), indebærer brug af lys med lav energi til skader og læsioner for at stimulere helbredelse og reducere smerte. Det bruges til at øge hastigheden af ​​vævsheling, reducere inflammation og give smertelindring.

LLLT/PBM har vist sig at besidde en overlegen helende og smertelindrende virkninger i forhold til andre elektroterapeutiske terapier som ex. ultralyd, især i forbindelse med kroniske problemer og i de tidlige stadier af akutte skader. LLLT/PBM er en metode til behandling af muskler, sener, ligamenter, bindevæv, knogler, nerver og hud på en non-invasiv og medikamentfri måde.

Lasere fra Energy Laser A/S er helt sikre, medikamentfrie og noninvasive.  Da alle lasere producerer lys med høj intensitet, må man ALDRIG lyse direkte ind i øjet. Du skal også følge producentens anvisninger og være opmærksom på alle kontraindikationer. Læs også brugervejledningen inden du tager laseren i brug. Det anbefales, at laserenheden ikke anvendes direkte på noget neoplastisk væv. Gravide kvinder bør afholde sig fra laserbehandling, direkte på underlivet.

En lasers klasse fortæller hvordan man som bruger af laseren, skal beskytte sig selv og andre mod laserlyset, så man ikke får en øjenskade eller evt. hudskade. Lasere hvis effekt overskrider klasse 3R (5 mW) og ikke overskrider 500 mW betegnes som Klasse 3B lasere.

Ved direkte eksponering kan klasse 3B laserstråling give øjenskader og i visse tilfælde hudskader. Derfor skal der altid bruges øjenværn, hvis der er risiko for direkte belysning af øjet.

En elpæres effekt (W) angiver dens totale effektforbrug. En 60 W elpære udsender kun 1 – 2W synligt lys og det betyder at resten af dens effekt (58-59 W) bliver til varme og usynligt infrarødt lys.

  • Ved 1 meters afstand fra en elpære vil øjets pupil modtage ca. 1 milliontedel af den totale lysenergi.
  • En laser der udsender lyset som en stråle (kollimeret), vil ramme øjet med 100% af lysenergien, selv på en meget lang afstand.
  • En laser der udsender lyset spredt (divergent) vil på en afstand af 1 meter ramme øjet med ca. 0,1 % af lysenergien. På en afstand af 20 cm vil ca. 10% af lysenergien ramme øjet.

Det betyder at risikoen for at få en øjenskade fra laserlyset primært afhænger af strålens parallelitet og dens diameter.

Sammenfattet gælder det, at så længe man ikke ser direkte mod laserlyset fra en Laserklasse 3B laser, behøver man ikke at bruge øjenværn som behandler. Patienten skal altid beskyttes eller have øjenværn på, når der er den mindste risiko for direkte belysning mod øjnene.

Ved lasere i Laserklasse 4, skal der altid bruges beskyttelsesbriller!

Nej, Laserne udviklet af Energy Laser har en maksimal laserenergi på 500 mW og benævnes derfor klasse 3B lasere. Denne type af lasere er som udgangspunkt helt ufarlige og sikre at bruge. På grund af den øgede blodcirkulation kan der dog være en følelse af varme lokalt i vævet, hvilket er helt normalt.

En laser med en laserenergi på over 500 mW kaldes en klase 4 laser. Her er der et krav om sikkerhed og korrekt betjening da man ved forkert betjening risikerer store forbrændinger i hud og væv.

Monokromatisk ikke-sammenhængende lys, såsom lys fra LED’er, kan give god effekt på overfladiske væv som sår. I sammenlignende undersøgelser har lasere vist sig at være mere effektive end monokromatiske, ikke-sammenhængende lyskilder, især i dybt væv.

Efter metoden første gang blev testet på forsøgsdyr i slutningen af ​​60’erne, er der offentliggjort mere end 2500 undersøgelser. En stor del er celleforsøg og dyreforsøg. Flere er kliniske undersøgelser. Af disse er 145 dobbeltblindede studier. Det betyder, at hverken terapeuten, patienten eller forskeren, ved om det var laseren, eller bare en “dummy laser”, patienten blev behandlet med. Den subjektive del af terapien elimineres derved.

Af disse 145 undersøgelser er 105 positive, dvs. man har fundet en positiv effekt af laserbehandlingen. Men mere end 1/3 er negativ. Allerede i slutningen af ​​60´erne påviste forskere at forskellige bølgelængder frembringer forskellige effekter (blandt andet fordi de har forskellig indtrængningsdybde) og at der behøves en dosis af en vis størrelse for, at der sker noget samt at forskellige biologiske forhold, behøver forskellige behandlingstilgange. De forskere der gennemførte ”negative” undersøgelser synes at have været begrænset i deres viden om laserterapi.

Dette ses af bl.a. anvendelse af ekstremt lave doser, ukorrekte beregninger af dosis og fejlagtig behandlingsteknik mv. Nogle negative undersøgelser synes at være velbegrundede. De bekræfter, at ikke alle forhold kan påvirkes eller bare, at de bølgelængder og doser, der blev anvendt i undersøgelsen, ikke har været effektive.

Man kan derfor med tryghed hævde, at laserterapi har et godt videnskabeligt grundlag, godt nok til at acceptere det som en medicinsk behandlingsmetode. På grund af kompleksiteten er der naturligvis behov for yderligere forskning, for eksempel for at bestemme de optimale doser og behandlingsteknikker.

Kilde: http://www.slms.org/artikel1.htm

Mængden af indikationer for brug af laserterapi er stor, men der er også enkelt kontraindikationer og opmærksomhedspunkter man som bruger, af laserterapi bør sætte sig ind i. De enkelte kontraindikationer og opmærksomhedspunkter bør dog altid, i lighed med andre typer af behandling (terapi og medicinering) vurderes fagligt i forhold til patienten, så utilsigtede bi-effekter undgås.

Gammel litteratur om lasere indeholder ofte visse påståede kontraindikationer på laserbehandling. Der er i virkeligheden ingen absolutte kontraindikationer for LLLT/PBM, men nogle relative kontraindikationer og advarsler baseret på almindelig sund fornuft. Den eneste absolutte regel at overholde er: PEG IKKE lasere mod øjet.

Tilgå afsnittet Lasersikkerhed for en detaljeret oversigt over vores anbefaling af kontraindikationer og opmærksomhedspunkter for laserterapi.

Du kan opleve nedsat biostimulerende effekt eller bare en effekt der ikke er optimal. Det betyder, at heling af fx et sår vil tage længere tid end normalt. Meget høje doser på sundt væv vil ikke beskadige det.

For mere information kontakt os på tlf. +45 87 43 05 88 eller udfyld nedenstående formular og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.