Kontakt

Laserterapi for behandlere

Energy Laser specialiserer sig i design og konstruktion af ikke-invasive kontinuerlige wave (CW) lasere til terapeutisk brug til behandling af sår og smerte, og for at accelerere kroppens naturlige helingsproces. Vores håndholdte serie af lasere dækker over 5 lasere, der er karakteriseret ved at være de mindste håndholdte lasere i laser klasse 3B i verden. To lasere i en “troværdig” blå farve til personlig brug og tre lasere i en “energisk” rød farve til professionel brug.

Laserne er designet i et elegant ergonomisk design med en unik brugervenlighed, der sætter standarden for fremtidige LLLT/PBM-lasere. Laserne er designet og bygget af materialer af høj kvalitet, der sikrer laserens levetid. Laserne leveres med lithium batterier, der sikrer lang behandlingstid og hurtig opladning. Ekstra batteri kan købes om ønsket.

De tre håndholdte lasere i “Professional” serien er alle udstyret med indbygget Bluetooth-funktion med tilhørende bølgelængde og behandlingstid app.

De to stationære lasere på henholdsvis. 1200 og 3000 mW er bygget med flere dioder, så de to lasere kan behandle sår eller dybe vævskader, der spænder over et større område uden at deltage aktivt i behandlingen. Det frigør tid til andre opgaver uden at gå på kompromis med kvaliteten og effektiviteten af ​​behandlingen.

Produkter til den professionelle behandler og klinik

ENERGY-LASERL500 PRO (Bluetooth)

Håndholdt LLLT/PBM laser på 500 mW – 808 nm (usynlig/IR) i laserklasse 3B.

Læs mere

ENERGY-LASERL2000 PRO (Bluetooth)

Håndholdt LLLT/PBM laser på 4 x 500 mW = tot. 2000 mW – 808 nm (usynlig/IR) i laserklasse 3B.

Læs mere

ENERGY-LASERL800 PRO (Bluetooth)

Håndholdt LLLT/PBM laser på 4 x 200 mW = tot. 800 mW – 660 nm (synlig/rød) i laserklasse 3B.

Læs mere

LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) er navnet på en stærkt koncentreret stråle af lys som er forstærket af stimuleret emission. Laserlys har unikke fysiske egenskaber som andre typer af lys ikke har (kohærens og monokromatisitet). Dette gør laserlyset meget effektivt i forhold til andre former for lys inden for smertereduktion og heling. Laserbehandling, også kaldet Low Level Laser Therpay (LLLT) eller det mere teknisk korrekte Photobiomodulation (PBM) indebærer brug af lys med lav energi til skader og læsioner for at stimulere helbredelse og reducere smerte. Det bruges til at øge hastigheden af ​​vævsheling, reducere inflammation og give smertelindring.

LLLT/PBM har vist sig at besidde en overlegen helende og smertelindrende virkninger i forhold til andre elektroterapeutiske terapier som ex. ultralyd, især i forbindelse med kroniske problemer og i de tidlige stadier af akutte skader. LLLT/PBM er en metode til behandling af muskler, sener, ligamenter, bindevæv, knogler, nerver og hud på en non-invasiv og medikamentfri måde.

Lasere fra Energy Laser A/S er helt sikre, medikamentfrie og noninvasive.  Da alle lasere producerer lys med høj intensitet, må man ALDRIG lyse direkte ind i øjet. Du skal også følge producentens anvisninger og være opmærksom på alle kontraindikationer. Læs også brugervejledningen inden du tager laseren i brug. Det anbefales, at laserenheden ikke anvendes direkte på noget neoplastisk væv. Gravide kvinder bør afholde sig fra laserbehandling, direkte på underlivet.

En lasers klasse fortæller hvordan man som bruger af laseren, skal beskytte sig selv og andre mod laserlyset, så man ikke får en øjenskade eller evt. hudskade. Lasere hvis effekt overskrider klasse 3R (5 mW) og ikke overskrider 500 mW betegnes som Klasse 3B lasere.

Ved direkte eksponering kan klasse 3B laserstråling give øjenskader og i visse tilfælde hudskader. Derfor skal der altid bruges øjenværn, hvis der er risiko for direkte belysning af øjet.

En elpæres effekt (W) angiver dens totale effektforbrug. En 60 W elpære udsender kun 1 – 2W synligt lys og det betyder at resten af dens effekt (58-59 W) bliver til varme og usynligt infrarødt lys.

  • Ved 1 meters afstand fra en elpære vil øjets pupil modtage ca. 1 milliontedel af den totale lysenergi.
  • En laser der udsender lyset som en stråle (kollimeret), vil ramme øjet med 100% af lysenergien, selv på en meget lang afstand.
  • En laser der udsender lyset spredt (divergent) vil på en afstand af 1 meter ramme øjet med ca. 0,1 % af lysenergien. På en afstand af 20 cm vil ca. 10% af lysenergien ramme øjet.

Det betyder at risikoen for at få en øjenskade fra laserlyset primært afhænger af strålens parallelitet og dens diameter.

Sammenfattet gælder det, at så længe man ikke ser direkte mod laserlyset fra en Laserklasse 3B laser, behøver man ikke at bruge øjenværn som behandler. Patienten skal altid beskyttes eller have øjenværn på, når der er den mindste risiko for direkte belysning mod øjnene.

Ved lasere i Laserklasse 4, skal der altid bruges beskyttelsesbriller!

Nej, Laserne udviklet af Energy Laser har en maksimal laserenergi på 500 mW og benævnes derfor klasse 3B lasere. Denne type af lasere er som udgangspunkt helt ufarlige og sikre at bruge. På grund af den øgede blodcirkulation kan der dog være en følelse af varme lokalt i vævet, hvilket er helt normalt.

En laser med en laserenergi på over 500 mW kaldes en klase 4 laser. Her er der et krav om sikkerhed og korrekt betjening da man ved forkert betjening risikerer store forbrændinger i hud og væv.

Monokromatisk ikke-sammenhængende lys, såsom lys fra LED’er, kan give god effekt på overfladiske væv som sår. I sammenlignende undersøgelser har lasere vist sig at være mere effektive end monokromatiske, ikke-sammenhængende lyskilder, især i dybt væv.

Efter metoden første gang blev testet på forsøgsdyr i slutningen af ​​60’erne, er der offentliggjort mere end 2500 undersøgelser. En stor del er celleforsøg og dyreforsøg. Flere er kliniske undersøgelser. Af disse er 145 dobbeltblindede studier. Det betyder, at hverken terapeuten, patienten eller forskeren, ved om det var laseren, eller bare en “dummy laser”, patienten blev behandlet med. Den subjektive del af terapien elimineres derved.

Af disse 145 undersøgelser er 105 positive, dvs. man har fundet en positiv effekt af laserbehandlingen. Men mere end 1/3 er negativ. Allerede i slutningen af ​​60´erne påviste forskere at forskellige bølgelængder frembringer forskellige effekter (blandt andet fordi de har forskellig indtrængningsdybde) og at der behøves en dosis af en vis størrelse for, at der sker noget samt at forskellige biologiske forhold, behøver forskellige behandlingstilgange. De forskere der gennemførte ”negative” undersøgelser synes at have været begrænset i deres viden om laserterapi.

Dette ses af bl.a. anvendelse af ekstremt lave doser, ukorrekte beregninger af dosis og fejlagtig behandlingsteknik mv. Nogle negative undersøgelser synes at være velbegrundede. De bekræfter, at ikke alle forhold kan påvirkes eller bare, at de bølgelængder og doser, der blev anvendt i undersøgelsen, ikke har været effektive.

Man kan derfor med tryghed hævde, at laserterapi har et godt videnskabeligt grundlag, godt nok til at acceptere det som en medicinsk behandlingsmetode. På grund af kompleksiteten er der naturligvis behov for yderligere forskning, for eksempel for at bestemme de optimale doser og behandlingsteknikker.

Kilde: http://www.slms.org/artikel1.htm

Mængden af indikationer for brug af laserterapi er stor, men der er også enkelt kontraindikationer og opmærksomhedspunkter man som bruger, af laserterapi bør sætte sig ind i. De enkelte kontraindikationer og opmærksomhedspunkter bør dog altid, i lighed med andre typer af behandling (terapi og medicinering) vurderes fagligt i forhold til patienten, så utilsigtede bi-effekter undgås.

Gammel litteratur om lasere indeholder ofte visse påståede kontraindikationer på laserbehandling. Der er i virkeligheden ingen absolutte kontraindikationer for LLLT/PBM, men nogle relative kontraindikationer og advarsler baseret på almindelig sund fornuft. Den eneste absolutte regel at overholde er: PEG IKKE lasere mod øjet.

Tilgå afsnittet Lasersikkerhed for en detaljeret oversigt over vores anbefaling af kontraindikationer og opmærksomhedspunkter for laserterapi.

Du kan opleve nedsat biostimulerende effekt eller bare en effekt der ikke er optimal. Det betyder, at heling af fx et sår vil tage længere tid end normalt. Meget høje doser på sundt væv vil ikke beskadige det.

For mere information kontakt os på tlf. +45 87 43 05 88 eller udfyld nedenstående formular og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.