Kontakt

Dosering af laserterapi

Behandling med laserlys er overførsel af energi til cellerne. Laserlysets energi trænger igennem huden og igangsætter cellernes funktioner. Herved styrkes immunforsvaret og blodgennemstrømningen.

 

Laserlysets effekt

Styrkebegreber:

  • En lasers styrke angives i effekt
  • Effekt udtrykkes i Watt (milliwatt)

Energi udtrykkes i Joule

  • Energien er produktet mellem effekten og behandlingstiden

Energi (Joule) = effekt (Watt) x tid (sekunder)

 

Lasereffekt i mW:          Joule/sek.:     5 Joule = tid i sekunder:

5                                                     0,005               5                    1000

50                                                   0,05                 5                    100

500                                                 0,5                   5                    10

1000                                              1                       5                     5

3000                                              3                       5                     < 2

 

Laserens effekt bestemmer hvor hurtigt energien overføres til vævet der behandles!

En svag laser, skal bruges i lang tid, mens en kraftigere laser kan overføre energien hurtigere og dermed forkorte behandlingstiden væsentlig. Laserens effekt har ingen indflydelse på hvor dybt laserlyset trænger ind i vævet, da det alene er laserens bølgelængde der bestemmer dybdevirkningen.

Generelt gælder det, at jo kraftigere laser der bruges, des flere joule overføres der til vævet og dermed hurtigere behandlingsresultat.

 

 

Med lasere der har en meget høj effekt, er risikoen for at overdosere vævet større. Laserterapi er som sagt overførsel af energi til cellerne og mængden af energi der skal til for at stimulere cellerne, er direkte proportional med det antal celler der stimuleres (areal x dybde).

Det betyder at overfladiske strukturer med et lille areal skal doseres lavere end dybereliggende strukturer med et stort areal.

 

Det er derfor ikke nok at reducere behandlingstiden på mindre og overfladiske strukturer. I det tilfælde vil effekttætheden (Watt/Cm2) blive for stor hvis intensiteten af laseren er for stor og cellerne blive inhiberet/hæmmet. Herved udebliver biostimulationen af cellerne som der målet for behandling med laserterapi.

Den biologiske effekt i forhold til mængden af tilført energi til vævet er beskrevet i ”Arndt-Schulz lov”.

 

 

A: Lav energitilførsel giver ingen biologisk effekt. B: Et stort ”terapeutisk vindue” med biologisk effekt af laserterapien. C: For meget tilført energi giver en biologisk inhibition.