Kontakt

Laserlys til terapeutisk brug

Laserlys kan overføre energi til cellerne uden risiko for opvarmning af vævet.

 

Laser til terapeutisk anvendelse kaldes Low Level Laser Therapy (LLLT) eller Photobiomodulation (PBM).

Ordet “LASER” er engelsk og et akronym for” Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”. Laserlys er en stærkt koncentreret stråle af lys, som er forstærket af stimuleret emission.

Laserlys har været benyttet til behandling i mere end 40 år. I dag er den mest brugte laser til behandling på 500mW, men der findes lasere på helt op til 60.000 mW.

 

Laserlys versus lys

Bølgelængen i laser måles i nm (nanometer) og laserlysets energi måles i mW (milliwat) og i Joule (1000 mW = 1W = 1J pr. sek.). En laser er en lyskanon, der udsender billioner af fotoner (energipakker) i en specifik farve (bølge-længde), som bliver forstærket mange gange og sendt ud gennem en optisk linse, der indsamler lyset. På denne måde opnås en stor mængde energi i et lille område.

Lys kan beskrives som billioner af fotoner der bevæger sig i bølger. Distancen mellem to bølgetoppe kaldes  bølgelængde (nm) og bestemmer om det menneskelige øje kan opfatte det og også hvilken farve lyset opfattes som. Den synlige del af lyset gælder kun bølgelængder, der spænder fra 380 til 670 nm.

Laserlys til behandling med en bølgelænde på 808 eller 980 nm er usynligt for det menneskelige øje, mens laserlys udsendt med ex. 660 nm, er synligt som rødt lys.

Den afgørende forskel mellem laserlys og almindeligt lys er, at laserlysets fotoner bevæger sig i bølger, som er i fase. Det betyder, at laserenergien ikke bliver udsendt som varme, men først frigøres når laserlyset rammer en overflade, hvor energien kan blive absorberet. Almindeligt lys afgiver det meste af sin energi som varme, idet energien ikke kan overføres direkte.

 

Laserklasser

En laser med en laserenergi på 5-500 mW kaldes en laserklasse 3B laser, som betyder, at der kun kræves beskyttelse, hvis der er risiko for direkte belysning af øjet.

Laserklasse 3B lasere til behandling er som udgangspunkt helt ufarlige og sikre af bruge. En laser med en laserenergi på over 500 mW kaldes en laserklasse 4 laser, som betyder, at der er krav om apparatsikkerhed og betjening, samt beskyttelse af øjne og ubeskyttet hud.

Laserklasse 4 lasere kan forårsage store forbrændinger i hud og væv, hvis de bruges forkert.

 

Behandling med laserlys

Ved lasere som anvendes terapeutisk, må laserenergien ikke overstige 500 mW pr. cm2 hudareal, da laserenergien ellers vil blive omdannet til varme i vævet. Energien vil afsættes i hudens pigment, hårsække og blod, og derved forårsage en forbrænding i vævet.

Hvis laserens energi er kraftigere end 500 mW, skal laserenergien spredes ved hjælp af optik. Energien vil da fordeles over et antal cm2. F.eks. vil en laser med en laserenergi på 5000 mW skulle sprede laserlyset ud over et areal på ca. 10 cm2, for ikke at risikere at opvarme og brænde i huden og vævet. Hvis der skal bruges en høj laserenergi til behandlingen, kan det opnås ved at bruge flere lasere, som rammer hver sit område. Laseren kan også opbygges med flere lasere, som hver må være på max. 500 mW og som belyser hver sit område. På den måde kan en laser bygges så den kan behandle et stort område på én gang.

 

Det biologiske vindue

Laserlys i bølgelængde området fra ca. 600 nm (synligt rød) til ca. 1000 nm (usynligt infrarød) kaldes det “biologiske vindue”, hvor huden tillader laserlyset at trænge igennem og derved spredes i vævet og påvirke cellerne. Dybdevirkningen ved en bølgelænde på 600 til 700 nm er ca. 1-2 cm, og anvendes mest til hud- og sårbehandling. Mens der ved 800 – 900 nm opnås en dybdevirkning på ca. 3-4 cm, som primært anvendes til smerte- og vævsbehandling.

Laserlys med en bølgelængde under 600 nm eller over 1000 nm, stoppes effektivt i huden af pigmentet, hårsækkene, blodet og kroppens vandmonokyler, og kan derfor ikke anvendes til behandling.

 

 

Overførsel af energi

Laserlys er overførsel af energi til cellerne. Laserlysets energi trænger igennem huden og igangsætter cellernes funktioner. Derved styrkes immunforsvaret og blodgennemstrømningen øges.

Det faktum at laserlys påvirker kroppens immunforsvar og evne til hurtigere at hele ved sygdom og skader gør, at laserens anvendelsesmuligheder til behandling af forskellige indikationer er mange.

 

Godkendt behandlingsmetode

LLLT/PBM er godkendt som en medicinsk behandlingsmetode. Laserbehandling er i dag en fuldt ud anerkendt behandlingsform, og laserudstyr til LLLT/PBM er i EU CE-mærket som medicinsk behandlingsudstyr. Der er i dag over 6000 publicerede, videnskabelige studier og kliniske forsøg fra hele verden, der viser, at behandling med laserlys har en signifikant effekt på en række lidelser og tilstande.

 

WALT, (Word Association for Laser Therapy), har udgivet retningslinjer for behandling baseret på kliniske forsøg med LLLT/PBM, af følgende indikationer:

 

Tendinopathies

 • Carpal-tunnel
 • Lateral epicondylitis
 • Biceps humeri c.l.
 • Supraspinatus
 • Infraspinatus
 • Trochanter major
 • Patellartendon
 • Achilles tendon
 • Plantar fasciitis

 

Arthritis

 • Finger PIP or MCP
 • Wrist
 • Humeroradial joint
 • Elbow
 • Glenohumeral joint
 • Acromioclavicular
 • Temporomandibular
 • Cervical spine
 • Lumbar spine
 • Hip
 • Knee medial
 • Ankle

 

Kilde: waltza.co.za