Kontakt

Kontraindikationer og opmæksomhedspunkter ved brug af laserterapi

Mængden af indikationer for brug af laserterapi er stor, men der er også enkelt kontraindikationer og opmærksomhedspunkter, man som bruger af laserterapi, bør sætte sig ind i. De enkelte kontraindikationer og opmærksomhedspunkter bør dog altid, i lighed med andre typer af behandling (terapi og medicinering) vurderes fagligt i forhold til patienten, så utilsigtede bieffekter undgås.

Gammel litteratur om lasere indeholder ofte visse påståede kontraindikationer på laserbehandling. Der er i virkeligheden ingen absolutte kontraindikationer for LLLT/PBM, men nogle relative kontraindikationer og advarsler baseret på almindelig sund fornuft. Den eneste absolutte regel at overholde er: PEG IKKE lasere mod øjet.

Vores anbefaling med hensyn til kontraindikationer for laserterapi er listet og forklaret nedenunder.

 

Øjne:

En lasers klasse fortæller, hvordan man som bruger af laseren, skal beskytte sig selv og andre mod laserlyset, så man ikke får en øjenskade eller evt. hudskade. Lasere hvis effekt overskrider klasse 3R (5 mW og ikke overskrider 500 mW) betegnes som Klasse 3B lasere. Ved direkte eksponering kan klasse 3B laserstråling give øjenskader og i visse tilfælde hudskader. Derfor skal der altid bruges øjenværn, hvis der er risiko for direkte belysning af øjet.

En elpæres effekt (W) angiver dens totale effektforbrug. En 60 W elpære udsender kun 1 – 2W synligt lys, og det betyder at resten af dens effekt (58-59 W) bliver til varme og usynligt infrarødt lys. Ved 1 meters afstand fra en elpære vil øjets pupil modtage ca. 1 milliontedel af den totale lysenergi. En laser der udsender lyset som en stråle (kollimeret), vil ramme øjet med 100% af lysenergien, selv på en meget lang afstand. En laser der udsender lyset spredt (divergent) vil på en afstand af 1 meter ramme øjet med ca. 0,1 % af lysenergien. På en afstand af 20 cm vil ca. 10% af lysenergien ramme øjet. Det betyder, at risikoen for at få en øjenskade fra laserlyset primært afhænger af strålens parallelitet og dens diameter.

Sammenfattet gælder det, at så længe man ikke ser direkte mod laserlyset fra en Laserklasse 3B laser, behøver man ikke at bruge øjenværn som behandler. Patienten skal altid beskyttes eller have øjenværn på, når der er den mindste risiko for direkte belysning mod øjnene.

Ved lasere i Laserklasse 4, skal der altid bruges beskyttelsesbriller af både patient og behandler.

 

Graviditet:

At behandle gravide patienter er ikke en kontraindikation. Det er helt ufarligt at behandle gravide, for både mor og barn. Direkte behandling over eller mod det uudviklede foster, eller at pege laseren mod et foster bør undgås, da laserlys utilsigtet kan skade babyens uudviklede øjne. Skulle der opstå utilsigtede hændelser eller komplikationer i forbindelse med laserbehandlingen eller kort efter er det nemt at bebrejde laserterapien og terapeuten står efterfølgende med bevisbyrden.

 

Pacemakere, metalimplantatprotese og interne fiksationsskruer:

Hos personer med indopereret pacemaker, implantater eller skruer er laserterapi ikke kontraindiceret. Pacemakere er elektroniske og indkapslet i metal og kan derfor ikke påvirkes af lys. Derfor er der tale om en misforståelse når pacemakere anføres som en kontraindikation. Misforståelsen skyldes sandsynligvis, at kontraindikationer fra ultralyd eller andre mekaniske terapiformer er blevet direkte overført til laserterapi.

 

Epilepsi:

Epileptiske anfald kan forårsages af visse former for lyspåvirkninger (pulseret synligt lys i området 5-10 Hz). Man skal derfor være forsigtig med instrumenter med synligt blinkende lys. Der findes dog intet i litteraturen der indikerer, at usynligt pulserende lys skulle kunne fremkalde epileptiske anfald. Ud fra anekdotisk bevis anbefales det dog at være forsigtig ved laserbehandling af patienter med epilepsi, især hvis laseren er indstillet til at producere PULSERENDE BØLGER snarere end kontinuerlige bølger (CW). Alle lasere fra Energy laser A/S er CW lasere, så de må betragtes som sikre at bruge på alle patienter, epileptiske eller ej.

 

Skjoldbruskkirtlen:

Det er ikke blevet rapporteret at LLLT/PBM kan medføre irreversibel skade og fordi skjoldbruskkirtlen er sensitiv overfor lys, er kirtlen et interessant emne for forskning af hypo- og hyperthyroidisme. Overstimulering af skjoldbruskkirtlen ved hjælp af laserlys er bedst at undgå, da det kan inducere skjoldbruskkirtlen til at producere et overskud af Thyroxin (naturligt hormon). Dette er et område, hvor laserbehandling er bedst at undgå, når det er muligt.

 

Børn:

Dosis skal justeres til vægten af barnet, men der er ingen indikationer i litteraturen, der siger at børn, inklusive babyer ikke skulle profitere af laserterapi. Belysning af epifyseskiver hos børn er ej heller kontraindiceret.

 

Kræft:

Personer med kræft eller mistanke om kræft bør aldrig blive behandlet af nogen, der ikke er specialist. Det er ikke fordi laserterapi ikke vil have en stimulerende effekt men fordi loven, retfærdigvis, kun tillader specialister at behandle kræft. Kræftpatienter kan derfor ikke behandles med laserterapi uden skriftligt samtykke fra og i samarbejde med den behandlingsansvarlige læge. Som palliativ behandling af patienter i den terminale fase kan laserterapi virke som et smertestillende- og stimulerende middel.

 

Hæmofili: 

Patienter med hæmofili og andre blod- og koagulerings sygdomme bør på nuværende tidspunkt ikke behandles med laserterapi, da man ikke ved nok om hvilken påvirkning, det har på koagulationsevnen. Det er dog mere en advarsel end en egentlig kontraindikation.

 

Bestråling af hjernen:

Det kan postuleres at der ikke vil opstå skade af hjernen når områder over hjernen behandles.  Målrettet behandling med laserterapi af hjernen kan indtil videre ikke anbefales på baggrund af mangelfuld dokumentation.

 

Strålebehandling:

Patienter der modtager strålebehandling er tidligere blevet betragtet som kontra-indikative ift. laserterapi. Det er ikke indlysende hvorfor, da den stråling de udsættes for, har en anden karakteristik end LLLT/PBM. Laboratoriestudier på dyr som modtager røntgenstråler har vist, at de gjorde større fremskridt, hvis de modtog laserterapi først. Flere studier har vist lokal effekt på immunsystemet. Flere og flere studier omhandlende laserbehandling af cirkulerende blod bliver publiceret. Ændringer i blodets komponenter i relation til immunforsvaret efter laserbehandling kan åbenlyst føre til effekt i mange andre dele af kroppen, som ex. forøget forsvar mod kræft. LLLT/PBM lader faktisk til at have en radioprotektiv effekt på væv.

 

Diabetes:

Diabetes har været foreslået som en kontraindikation. Der findes dog ingen evidens for at laserterapi kan forværre symptomerne. Laserbehandling forøger blodgennemstrømningen og effektivt til sårheling. Derfor kan laserterapi anbefales som en ekstra behandlingsmodalitet til diabetiske fodproblemer.

 

Tatoveringer, modermærker og mørk hud:

Tatoveringer, modermærker og mørk hud (Type 5 og 6 – The Fitzpatrick Chart) indeholder en anden pigmentering og selv lave energiniveauer af laserlys vil blive absorberet i disse pigmenter. Afhængig af typen af pigment kan patienten opleve varme eller endog smerte når en terapeutisk laser benyttes over et område med mørkere pigment.  Det anbefales derfor forsigtigt at starte behandlingen fra afstand. Lyt til patients feedback og juster evt. laserens effekt (mW) på baggrund af patientens feedback. Tatoveringer, modermærker og mørk hud udgør ikke en kontraindikation, men høje intensiteter vil medføre høj absorption og kan medføre en smertereaktion.

 

Lysfølsomhed:

Lyssensitivitet er ofte listet som en kontraindikation for LLLT/PBM. I litteraturen findes dog ikke meget evidens der bekræfter sammenhængen mellem LLLT/PBM og lysfølsomhed. Flere studier viser tværtimod at LLLT/PBM før strålebehandling har en præventiv effekt. På den anden side er det kendt at ultraviolet lys kan forårsage lysfølsomhed. Der er behov for yderligere forskning hvis denne påståede kontraindikation skal bekræftes.

 

Kilde: Laser Phototherapy – Clinical practice and scientific background. Tunér og Hode, Prima Books AB 2014

 

Revideret: Energy Laser A/S 2019